Bygninger og lokaler i fællesadministrationen, Universitetsfirkanten ved Frue Plads

Lokaleoversigt 

Find de enkelte afdelingers placering på kortet over KU's enheder.